Obaveštenje o zaštiti privatnosti koje se odnosi na Lične podatke obrađene u kontekstu [www.cocacola-kos.com]

 

 

POSLEDNJI PUT REVIDIRANO: […]

 

1. Opšta izjava o zaštiti privatnosti

2. Koje Lične podatke o vama mi prikupljamo?

3. Kako prikupljamo vaše Lične podatke?

4. Kako koristimo vaše Lične podatke?

5. Kakvo profilisanje mi sprovodimo?

6. Kome se otkrivaju vaši Lični podaci?

7. Sajtovi trećeg lica / pružaoci usluga trećim licima

8. Prodavci kao treća lica sa kojima postoji saradnja u vezi sa oglašavanjem

9. Koja su vaša prava u vezi sa obradom vaših Ličnih podataka, kako ih možete ostvariti i kako nas možete kontaktirati?

10.  Koliko dugo mi čuvamo vaše Lične podatke?

11.  Korišćenje Sajtova od strane maloletnih lica i upozorenje za roditelje

12.  Kakav prenos Ličnih podataka obavljamo van Evropskog ekonomskog prostora?

13.  Merodavno pravo

14.  Ažuriranje ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti

 

 

1. Opšta izjava o zaštiti privatnosti

a. Sledeće obaveštenje o zaštiti privatnosti (,,Obaveštenje o zaštiti privatnosti'') predstavlja našu politiku obrade vaših ličnih podataka koje prikupljamo putem

- našeg vebsajta [www.cocacola-kos.com] ("Vebsajt"), 

- povezanih aplikacija (,,Aplikacija''); i putem 

- povezanih stranica na društvenim medijima [https://www.facebook.com/Coca-Cola-800339743355893/?brand_redir=166844534137922;https://www.instagram.com/cocacola_kosova/] (,,Društveni mediji'') (zajedno, ,,Sajtovi''). 

Lični podaci su informacije koje se direktno ili indirektno odnose na vas kao pojedinca (,,Lični podaci''). 

b. NV Coca-Cola Services SA, sa registrovanim sedištem u Chaussée de Mons 1424, 1070 Brisel (,,CCS"), je kontrolor podataka (na osnovu EU Uredbe 2016/679 Evropskog Parlamenta i Evropskog Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u smislu obrade Ličnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka, a kojom je ukinuta Direktiva 95/46/EC, u daljem tekstu ,,Opšta uredba o zaštiti podataka''), koji je odgovoran za obradu vaših Ličnih podataka u vezi sa Sajtovima (u daljem tekstu ,,mi'', ,,nas/nama'' i ,,naš'').

c. Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti možete pročitati tako što ćete kliknuti na link pod naslovom ,,Obaveštenje o zaštiti privatnosti'' koji se nalazi na dnu svake stranice Vebsajta, na Društvenim medijima i na stranici na kojoj preuzimate svoju Aplikaciju. Zahvalni smo vam na pažljivom čitanju ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. 

d. Možete pretražiti naše Sajtove, saznati više o uzbudljivim stvarima dok ste tamo i podeliti sadržaj sa drugima. Možete takođe kreirati i nalog za pristup svim Sajtovima povezanim sa Centralnom bazom podataka za saradnju potrošača Coca-Cole (,,Nalog'') i učestovati u promocijama. Da biste saznali kako mi koristimo vaše Lične podatke kada se registrujete na neki nalog, molimo pogledajte ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti [uneti link do Obaveštenja o zaštiti privatnosti koje se primenjuje prilikom registracije u Centralnu bazu podataka za saradnju potrošača Coca-Cole]. Aktuelno Obaveštenje o zaštiti privatnosti primenjuje se na sve korisnike naših Sajtova, bilo da su registrovani ili ne. 

 

2. Koje Lične podatke o vama mi prikupljamo? 

 

a. Lični podaci koje prikupljamo o vama i obrađujemo ih

Mi prikupljamo i obrađujemo sledeće informacije o vama:

· Prezime;

· Ime;

· Pol;

· Datum rođenja;

· Korisničko ime;

· Poštanska adresa;

· Broj telefona (uključujući brojeve fiksnog i mobilnog telefona);

· Imejl adresa;

· Javni profil na Društvenim medijima: ime, fotografije, ,,lajkovi'', lokacija, ostale informacije na javnom profilu;  

· Sadržaj koji korisnik kreira na Društvenim medijima: fotografije, tekstovi, video zapisi, simboli, hashtag-ovi, snimci koje delite na Društvenim medijima;

· Informacije o lokaciji;

· Hobiji i interesovanja;

· Potrošačke navike;

· Informacije o pretraživaču i uređaju: IP adresa, MAC adresa, Google Ad ID, Identitet za oglašivače (ID uređaja);

· Informacije o prijavi na server;

· Podaci o korišćenju aplikacija;

· Lični podaci o aktivnostima / angažovanju (npr. podaci i vreme aktivnosti na relevantnim Sajtovima, broj poseta Sajtu, koje stavke su ,,klikovane'').

 

b. Molimo vas da nam ne šaljete, niti otkrivate, bilo kakve Osetljive informacije na ili putem Sajtova ili na bilo koji drugi način.  

,,Osetljive informacije'' su Lični podaci koji se odnose na osetljive aspekte kao što su:

· rasno i etničko poreklo,  

· politički stavovi,

· religiozna i druga verovanja,

· zdravstvena i medicinska stanja,

· kriminalna prošlost,

· sindikalno članstvo,

· seksualna orijentacija.

 

 

3. Kako mi prikupljamo vaše Lične podatke? 

Mi prikupljamo vaše Lične podatke na sledeći način:  

· Putem sajtova:  Mi prikupljamo Lične podatke putem Sajtova.

· Offline:  Mi prikupljamo Lične podatke od vas offline, kada, na primer, kontaktirate službu za korisnike;

· Kada preuzimate Aplikaciju:  kada preuzimate i koristite Aplikaciju, mi pratimo i prikupljamo podatke o korišćenju aplikacije, kao što su datum i vreme kada Aplikacija na vašem uređaju pristupi našim serverima i koje informacije i fajlovi se preuzimaju na Aplikaciju na osnovu broja vašeg uređaja;

 

· Fizička lokacija: mi prikupljamo podatke o fizičkoj lokaciji vašeg uređaja pomoću, na primer, satelita, tornja za mobilnu telefoniju ili Wi-Fi signala;

 

· Korišćenjem kolačića: mi prikupljamo vaše Lične podatke pomoću kolačića kada pretražujete Sajtove. Naše prikupljanje i obrada vaših Ličnih podataka putem kolačića obavlja se u skladu sa Politikom kolačića [uneti link do Politike kolačića], koju bi trebalo pažljivo da pročitate. Vi možete prihvatiti ili odbaciti kolačiće (osim Strogo neophodnih kolačića koji su definisani Politikom kolačića), podešavanjem ili dodatnim podešavanjem relevantih kvadratića za izbor u Centru za izbor kolačića koji su ovde dostupni [uneti link do Centra za izbor kolačića ukoliko je implementiran];

Lični podaci koje pružate putem Sajtova kombinuju se sa Ličnim podacima i drugim informacijama koje pružate nama (online ili offline), ili onim koje mi na drugi način dobijamo online ili offline.

 

 

4. Kako mi koristimo vaše Lične podatke? 

 

Mi koristimo vaše podatke u sledeće svrhe:  

a.  Odgovaramo na vaše zahteve / Administrativna interakcija

· Da bismo odgovorili na vaše upite, pitanja ili komentare i ispunili vaše zahteve.

Pravne osnove za obradu: naši legitimni interesi da odgovorimo na vaše upite.

· Da bismo vam slali administrativne informacije, kao što su, na primer, informacije koje se odnose na Sajtove, promene uslova i odredbi, i promene ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti.  

Pravne osnove za obradu: naši legitimni interesi da vas pravovremeno informišemo o evoluciji naših Sajtova, izmenama uslova i odredbi i izmenama ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti.  

b.  Analitika podataka koristi vaš javni profil i deljene sadržaje na Društvenim medijima

· Mi prikupljamo vaše Lične podatke kako bismo izmerili vaše angažovanje na našim Društvenim medijima i analizirali vaša interesovanja. Preciznije rečeno, mi prikupljamo sadržaje koje vi delite na Društvenim medijima i vašim javnim profilima na Društvenim medijima kako bismo analizirali te informacije i doneli zaključke o potrošačkim trendovima i obrascima. Ovo nam pomaže da bolje upoznamo korisnike naših Društvenih medija, šta im se dopada, kako reaguju na naše proizvode, usluge i sadržaje. Boljim poznavanjem korisnika naših Društvenih medija, mi možemo da prilagodimo svoje Sajtove uočenim interesovanjima korisnika, ali i da uopšteno unapredimo Coca-Cola proizvode i usluge.

Pravne osnove za obradu: vaš pristanak

Vi imate priliku da prihvatite ili odbijete prikupljanje i korišćenje vaših Ličnih podataka u gore navedene svrhe podešavanjem svojih preferenci na tabeli sadržaja vezanih za privatnost kojoj možete pristupiti na Sajtovima  [uneti link]. Treba samo da kliknete na odgovarajući kvadratić ukoliko želite da vaši Lični podaci budu obrađivani u svrhu omogućavanja da mi možemo sprovesti analitiku podataka korišćenjem vašeg javnog profila i deljenih sadržaja na Društvenim medijima kako bismo doneli zaključke u vezi sa trendovima i unapredili svoje Sajtove, kao i Coca-Cola proizvode i usluge, i da ,,otkliknete'' kvadratić ako ne želite. Kvadratić ostaje prazan po osnovnim postavkama.

Vi možete povući svoj pristanak na prikupljanje i korišćenje vaših Ličnih podataka u gore navedenu svrhu tako što ćete pristupiti tabeli sadržaja vezanih za privatnost kojoj možete pristupiti na Sajtovima i tako što ćete ''otkliknuti'' odgovarajući kvadratić. Možete nas takođe i informisati o tome da želite da povučete svoj pristanak putem imejla, ili tako što ćete nas pozvati ili nam pisati koristeći informacije o kontaktima u odeljku 9 ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. Kada povučete svoj pristanak, mi ćemo prestati da obrađujemo vaše podatke u navedene svrhe.

c.  Analitika podataka koji se odnose na vašu aktivnost na Sajtovima

· Mi prikupljamo vaše Lične podatke, uključujući i podatke o lokaciji, kako bismo izmerili vaše angažovanje na Sajtovima (npr. da bismo saznali kako koristite naše Sajtove, kada ih koristite, koliko često, koji uređaj koristite, koliko dugo ostajete na njima, koje stavke ,,kliknete'') i izveli zaključke o potrošačkim trendovima i obrascima iz ove analize. To nam pomaže da bolje upoznamo korisnike naših Društvenih medija i da prilagodimo svoje Sajtove uočenim interesovanjima korisnika, ali i da uopšteno unapredimo Coca-Cola proizvode i usluge.

Pravne osnove za obradu: vaš pristanak

Vi imate mogućnost da prihvatite ili odbijete prikupljanje i korišćenje vaših Ličnih podataka koji se odnose na vašu aktivnost na Sajtovima u svrhu sprovođenja analitike podataka a da bi se izveli zaključci u vezi sa trendovima i kako bi se unapredili naši Sajtovi kao i Coca-Cola proizvodi i usluge, tako što ćete podesiti svoje preference u vezi sa privatnošću na tabeli sadržaja koja se odnosi na privatnost, a kojoj se može pristupiti na Sajtovima [uneti link]. Treba samo da kliknete na odgovarajući kvadratić ukoliko želite da vaši Lični podaci budu obrađivani u svrhu omogućavanja da mi možemo sprovesti analitiku podataka kako bismo doneli zaključke u vezi sa trendovima i unapredili svoje Sajtove, kao i Coca-Cola proizvode i usluge, i da ,,otkliknete'' kvadratić ako ne želite. Kvadratić ostaje prazan po osnovnim postavkama.

Vi možete povući svoj pristanak na prikupljanje i korišćenje vaših Ličnih podataka u gore navedenu svrhu tako što ćete pristupiti tabeli sadržaja vezanih za privatnost kojoj možete pristupiti na Sajtovima i tako što ćete ''otkliknuti'' odgovarajući kvadratić. Možete nas takođe i informisati o tome da želite da povučete svoj pristanak putem imejla, ili tako što ćete nas pozvati ili nam pisati koristeći informacije o kontaktima u delu 9 ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. Kada povučete svoj pristanak, mi ćemo prestati da obrađujemo vaše podatke u navedene svrhe

d. Čuvanje i deljenje sadržaja koje objavljujete na Društvenim medijima

· Vi možete deliti sadržaj na našim Društvenim medijima, kao što su slike na kojima se nalazite vi, tekstovi, hashtag-ovi, video zapisi i snimci. Kada objavljujete takav sadržaj na našim Društvenim medijima, mi možemo odlučiti da podelimo nešto od tog sadržaja (i vaš javni profil na Društvenim medijima) na našim Sajtovima, u kontekstu marketinške kampanje, i šire govoreći, kako bismo predstavili i istakli naše Sajtove, Coca-Cola proizvode i Coca-Cola usluge. Kada to činimo, mi čuvamo vaše Lične podatke u Centralnoj bazi podataka Coca-Cole za saradnju potrošača

Pravne osnove za obradu: vaš pristanak

Vi imate priliku da prihvatite ili odbijete prikupljanje i korišćenje vaših Ličnih podataka u gore navedene svrhe podešavanjem svojih preferenci na tabeli sadržaja vezanih za privatnost kojoj možete pristupiti na Sajtovima  [uneti link]. Treba samo da kliknete na odgovarajući kvadratić ukoliko želite da vaši Lični podaci budu obrađivani u svrhu omogućavanja da mi možemo sačuvati i podeliti na našim Sajtovima sadržaje koje vi objavljujete na Društvenim medijima, i da ,,otkliknete'' kvadratić ako ne želite. Kvadratić ostaje prazan po osnovnim postavkama.

 

Vi možete povući svoj pristanak na prikupljanje i korišćenje vaših Ličnih podataka u gore navedenu svrhu tako što ćete pristupiti tabeli sadržaja vezanih za privatnost kojoj možete pristupiti na Sajtovima i tako što ćete ''otkliknuti'' odgovarajući kvadratić. Možete nas takođe i informisati o tome da želite da povučete svoj pristanak putem imejla, ili tako što ćete nas pozvati ili nam pisati koristeći informacije o kontaktima u odeljku 9 ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. Kada povučete svoj pristanak, mi ćemo prestati da obrađujemo vaše podatke u navedene svrhe.

e.  IT administracija

· Mi koristimo vaše Lične podatke kako bismo dijagnostikovali probleme na serveru, upravljali Sajtovima i proverili da li oni pravilno funkcionišu.

Pravne osnove za obradu: naši legitimni interesi da upravljamo našim IT sistemima i mrežama, kako bismo obezbedili pravilno funkcionisanje Sajtova.

f.  Transakcije 

U slučaju da sprovodite neku transakciju putem Sajtova, kao što je kupovina Coca-Cola proizvoda ili robe nekog partnerskog brenda, mi beležimo detalje plaćanja koje vi dajete za takvu transakciju, zajedno sa svim ostalim Ličnim podacima kao što je adresa na koju se šalje proizvod koji ste kupili.  Mi koristimo vaše Lične podatke kako bismo izvršili transakciju i vašu kupovinu.

Pravne osnove za obradu: obrada vaših Ličnih podataka za obavljanje transakcije koja je zasnovana na aktivnostima vašeg kontakta za kupovinu.

g. Usaglašenost sa našim zakonskim obavezama

· Usaglašavanje sa našim zakonskim obavezama, pravnim postupcima ili naredbama organa vlasti koje mogu obuhvatati i odluke organa vlasti van zemlje boravka kada se sa razlogom veruje da se od nas to zakonski zahteva i kada je otkrivanje vaših Ličnih podataka strogo neophodno kako bi se izvršilo usaglašavanje sa navedenim zakonskim obavezama, postupcima ili vladinim naredbama.

Pravne osnove za obradu: usaglašenost sa našim zakonskim obavezama.

g. Pravna zaštita naših interesa

· Zakonom propisano sprovođenje uslova i odredbi, zaštita naših delatnosti ili delatnosti bilo kog od naših partnera, zaštita naših prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine, i/ili prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine naših partnera, i omogućavanje da možemo da iskoristimo sva raspoloživa pravna sredstva ili ograničimo štetu koja bi se mogla pretrpeti.

Pravne osnove za obradu: naši legitimni interesi da u skladu sa zakonom štitimo našu organizaciju.

 h. Aktivnosti kompanije / partnerstava  

· Sprovođenje bilo kakve reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, ustupanja, transfera ili drugih raspoređivanja čitavog ili nekog dela naše kompanije, sredstava ili  deonica (uključujući i ono što je u vezi sa bankrotom ili sličnim postupcima).

Pravne osnove za obradu: naši legitimni interesi da sprovodimo strategiju svoje kompanije.

 

 

5. Kakvo profilisanje mi sprovodimo?

 

a. Mi koristimo vaše Lične podatke kako bismo sproveli automatsko dobijanje rezultata i profilisanje, pomoću Google UID (identifikacije korisnika).  Dobijanje rezultata i profilisanje se sprovodi kako bi se ostvarili sledeći ciljevi opisani u odeljku 4 Obaveštenja o zaštiti privatnosti: (i) Analitika podataka koji se odnose na vašu aktivnost na Sajtovima i (ii) Analitika podataka koristi vaš javni profil i deljene sadržaje na Društvenim medijima.

 

b. Ovo profilisanje nema nikakve pravne posledice po vas, niti ima ikakvog uticaja na vaše korišćenje naših Sajtova. Ono ne uključuje ni nadzor ni praćenje vašeg ličnog ponašanja, aktivnosti niti kretanja na bilo koji način. Ono se koristi jedino da nama pomogne da upoznamo preference i ponašanje korisnika Sajtova uopšte, i da na osnovu ove analize unapredimo Sajtove, Coca-Cola proizvode i Coca-Cola usluge.

 

 

6. Kome se otkrivaju vaši Lični podaci?

 

Vaši Lični podaci se otkrivaju sledećim primaocima:

a. lokalni subjekt

 

b. Adobe Managed Services, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;   

 

c. APIGEE Edge Platform, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

d. Amazon Web Services (AWS) EC2, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

e. CI&T, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku (agencija koja obezbeđuje i održava GO!Progressive)

 

f. DMeX, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

g. [EPAM (odgovoran za CID programiranje, sa sedištem u Mađarskoj)]

 

h. ExactTarget, koji podržava naš IT sistem i sprovodi analitiku podataka u svrhe opisane u Obaveštenju o zaštiti privatnosti;  

 

i. Gigigo (upravlja Orchextra platformom)

j. Gigya, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

k. Google, koji podržava naš IT sistem i sprovodi analitiku podataka u svrhe opisane u Obaveštenju o zaštiti privatnosti;

 

l. ICP (pruža usluge upravljanja sadržajem za  DMeX);

 

m. Livefyre, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

n. Janrain, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

o. MicroStrategy, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

p. MRM-McCann, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;  (upravlja celokupnom Journey platformom)

 

q. Qualtrics, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

r. SalesForce, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

s.  SessionM, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

t.  Wayin DB;

 

u. WordPress, koji obezbeđuje infrastrukturu za naše IT sisteme i pruža sistemsku podršku;

 

v. [Wunderman (upravljanje sadržajem kampanje)]

 

w. CIC ugovarač

 

x. Pošto smatramo da je potrebno ili pogodno, relevantna ovlašćena lica, povezani subjekti i treća lica treba da: (a) budu u skladu sa našim zakonskim obavezama; (b) odgovaraju na zahteve organa vlasti i vlade koji mogu obuhvatati i organe vlasti i vlade van vaše zemlje prebivališta; (c) se ponašaju u skladu sa našim uslovima i odredbama; (d) štite naše delatnosti ili delatnosti naših partnera; (e) štite naša prava, privatnost, bezbednost i imovinu i/ili štite isto to kad su u pitanju naši partneri; ; i (f) nam omoguće da upotrebimo sva pravna sredstva i ograničimo štete koje bismo mogli pretrpeti.

 

 

7. Sajtovi trećeg lica / pružaoci usluga trećim licima

 

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti se ne odnosi, niti smo mi odgovorni za postupke obrade i zaštite podataka nekog trećeg lica, uključujući i bilo koje treće lice koje obavlja delatnost na bilo kom sajtu do kojeg ovi Sajtovi imaju link. Prisustvo linka na Sajtovima ne podrazumeva nikakve garancije za sajt koji je povezan sa tim sajtom, bilo od strane nas ili naših partera.  

Molimo vas da posebno obratite pažnju na to da Sajtovi mogu sadržavati link do vebsajtova za elektronsku trgovinu (e-commerce) koji su su povezani sa brendom Coca-Cola.  Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti reguliše bilo koji e-commerce vebsajt do kojeg bi Sajtovi mogli da sadrže link.  Bilo kakvi Lični podaci koje date putem e-commerce vebsajta biće u nadležnosti obaveštenja o zaštiti privatnosti tog e-commerce sajta, a ne ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti.  Mi nemamo nikakvu kontrolu, niti ćemo se smatrati odgovornim, za korišćenje informacija prikupljenih putem e-commerce sajta.

U pojedinim slučajevima, mi možemo iskoristiti usluge plaćanja trećeg lica kako bi se obavila kupovina i/ili prikupile donacije sprovedene putem Sajtova.   U ovakvim slučajevima, vaše Lične podatke može prikupiti i treće lice, a ne mi,  i tada će oni biti predmet obaveštenja o zaštiti privatnosti trećeg lica, a ne ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. Mi nemamo nikakvu kontrolu, niti smo odgovorni za korišćenje i otkrivanje vaših Ličnih podataka od strane trećeg lica i ne pružamo nikakve garancije za ova treća lica ili njihove vebsajtove.  Mi ni na koji način ne zastupamo tačnost, potpunost, pravovremenost i prikladnost informacija u politikama privatnosti tih trećih lica. Vaša je odgovornost da pažljivo pročitate politiku privatnosti na vebsajtovima trećeg lica pre nego što ih koristite.

 

 

8. Prodavci kao treća lica sa kojima postoji saradnja u vezi sa oglašavanjem

Molimo vas da uzmete u obzir da naši prodavci sa kojima postoji saradnja u vezi sa oglašavanjem mogu koristiti pixel tagove, veb beacon-e, GIF-ove i druge slične tehnologije u vesi sa Sajtovima kako bi pomogli upravljanje našim online i imejl reklamnim kampanjama i povećali efikasnost takvih kampanja.  Na primer, ukoliko je prodavac postavio jedinstven kolačić na vaš kompjuter, taj prodavac može iskoristiti pixel tag-ove, veb beacon-e, GIF-ove ili druge slične tehnologije kako bi prepoznali taj kolačić tokom vaše posete Sajtovima i saznali koja vas je od naših online reklama možda dovela do naših Sajtova, i taj prodavac nam može pružiti na korišćenje takve dodatne informacije.  Molimo vas da uzmete u obzir da mi te dodatne informacije koje nam je pružio naš prodavac možemo povezati sa Ličnim podacima o vama koje smo prethodno prikupili.

Mi možemo upotrebiti reklamne kompanije kao treća lica koja će postavljati reklame na našim Sajtovima.  Ove kompanije mogu koristiti informacije (ne uključujući vaše ime, adresu, imejl adresu ili broj telefona) o vašim posetama Sajtovima kako bi vam poslali reklame o robi i uslugama koje vas mogu zanimati.  Ukoliko želite da saznate više o ovoj aktivnosti, molimo vas da posetite http://evidon.com, a da biste saznali kakav izbor imate ukoliko ove informacije nisu prikupljene ili korišćene od strane ovih kompanija, molimo vas da posetite [http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3]

 

 

9. Koja su vaša prava u vezi sa obradom vaših Ličnih podataka, kako ih možete ostvariti i kako nas možete kontaktirati?

 

a. Vaša prava u vezi sa obradom vaših Ličnih podataka

Vi imate pravo:

· da dobijete kopiju svih Ličnih podataka koje mi imamo o vama;

· da zatražite ažuriranje ili ispravku svih netačnih Ličnih podataka, ili dopunu nepotpunih Ličnih podataka;

· da zatražite da prestanemo da obrađujemo vaše Lične podatke u svrhe direktnog marketinga.

Takođe imate pravo, u određenim okolnostima:

· da uložite prigovor na obradu vaših Ličnih podataka;

· da zatražite brisanje vaših Ličnih podataka;

· da ograničite našu obradu vaših Ličnih podataka; i

· da zatražite prenos nekih od vaših Ličnih podataka vama ili  nekom drugom kontroloru podataka.

b. Ostvarivanje vaših prava

Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od gore navedenih prava, možete nas kontaktirati koristeći dole navedene opcije.

 

· Možete nam poslati imejl na sledeću adresu: […]

 

· Možete nas pozvati na broj: […]

 

· Možete nam pisati na sledeću poštansku adresu: […]

 

c. Pravo ulaganja žalbe organu zaduženom za zaštitu podataka

Vi imate pravo da uložite žalbu kod odgovarajućeg nadzornog organa (tačnije, u zemlji članici EU  vašeg stalnog boravka, radnom mestu ili mestu gde je došlo do navedene povrede prava), ukoliko smatrate da je bilo koji vaš Lični podatak obrađen na način koji predstavlja povredu prava iz Opšte uredbe o zaštiti podataka EU br. 2016/679 od 27.aprila 2016. godine.

 

d. Detalji o kontaktu našeg Službenika za zaštitu podataka (DPO)

Našeg Službenika za zaštitu podataka (DPO) možete kontaktirati na sledećoj adresi: [kontakt detalji DPO-a].

 

 

10. Koliko dugo mi čuvamo vaše Lične podatke?

 

a. Mi nameravamo da vaše Lične podatke čuvamo precizno i ažurirano. Mi ćemo obrisati Lične podatke koje imamo o vama kada nam više ne budu bili potrebni.

 

b. Zadržaćemo vaše Lične podatke koje koristimo u svrhe opisane u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti tokom perioda od 2 godine maksimalno, osim tamo gde zakonski zahtevi traže da vaše Lične podatke čuvamo duže ili kraće [Kako biste saznali koliko dugo čuvamo kolačiće u vašoj terminalnoj opremi, molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića [uneti link do Politike kolačića]

 

 

11. Korišćenje Sajtova od strane maloletnih lica i upozorenje za roditelje

 

a. Sajtovi su namenjeni pojedincima koji imaju 13 i više godina uz roditeljski pristanak dok ne navrše 16 godina. Mi zahtevamo da ostali pojedinci ispod 13 godina ne pružaju Lične podatke putem Sajtova.   Zadržavamo pravo da zatražimo dokaz o pristanku roditelja u bilo kom trenutku da dozvoli obradu Ličnih podataka koji se odnose na maloletna lica.

 

b. Za neke Sajtove možda će postojati ograničenja na osnovu toga da li je prikazani materijal prikladan za određeni uzrast ili šta je zakonom dozvoljeno.  Tamo gde se primenjuju ograničenja u odnosu na godine starosti postojaće jasna oznaka da datom Sajtu i mi ćemo možda postavljati pitanja kako bismo potvrdili vaše godine starosti pre nego što nastavite dalje.

 

 

12. Kakav prenos Ličnih podataka obavljamo van Evropskog ekonomskog prostora?

 

Kako bi se postigli ciljevi opisani u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, mi prenosimo vaše Lične podatke sledećim zemljama izvan Evropskog ekonomskog prostora (,,Treće zemlje'') koje su obavezne da obezbede adekvatan nivo zaštite na osnovu Člana 45 GDPR-a: Evropska komisija je do sada priznala Andoru, Argentinu, Kanadu (trgovinske organizacije), Farska Ostrva, Gernzi, Izrael, Ostrvo Man, Džerzi, Novi Zeland, Švajcarsku, Urugvaj i SAD (ograničenu na okvir Štita privatnosti) kao države koje pružaju adekvatnu zaštitu.

Mi takođe prenosimo vaše Lične podatke Trećim zemljama koje ne pružaju adekvatan nivo zaštite. U tom slučaju, naš prenos podataka podleže sledećim odgovarajućim zaštitnim merama u skladu sa GDPR-om kako bi se pružile garancije da su vaši Lični podaci adekvatno zaštićeni:

- Klauzulama o standardnoj zaštiti podataka usvojene od strane EU Komisije u Članu 46 stav 2 GDPR-a  (kliknite ovde da pristupite odluci EU Komisije o standardnim ugovornim klauzulama koje se tiču prenosa podataka do obrađivača imenovanog u Trećim zemljama); i  

- Štitu privatnosti (EU-SAD) (EU-U.S. Privacy Shield) za prenos podataka do subjekata sa sedištem u SAD (kliknite ovde da pristupite odluci EU Komisije koja se odnosi na Štit privatnosti EU-SAD).  

Kako biste dobili relevantne informacije u vezi sa bilo kakvim prenosom vaših Ličnih podataka do Trećih zemalja (uključujući i relevantne mehanizme prenosa), molimo vas da kontaktirate […] na ovoj adresi […].

 

 

13. Merodavno pravo

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti je sačinjeno i tumačiće se u skladu sa zakonima Belgije i svim drugim obavezujućim odredbama merodavnog prava u Evropskoj uniji.

 

 

14. Ažuriranje ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti 

a. Kada je poslednji put ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti izmenjeno možete saznati ako pogledate naslov ,,POSLEDNJI PUT REVIDIRANO'' na vrhu ove stranice.

 

b. O svim izmenama koje se odnose na ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti bićete obavešteni unapred pre nego što one stupe na snagu.

 

Vi možete štampati, preuzeti ili na drugi način sačuvati primerak ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti (i bilo koje revidirane verzije) kako biste ga sačuvali u svojoj dokumentaciji.