Clifford Chance – 18.05.2018

POVERLJIVO

 

Coca-Cola

 

Obaveštenje o zaštiti privatnosti koje se odnosi na promotivnu platformu [www.cocacola-kos.com]POSLEDNJI PUT REVIDIRANO: …

Sadržaj

Opšta izjava o zaštiti privatnosti 

Lični podaci 

Kako mi prikupljamo vaše Lične podatke 

Kako mi koristimo vaše Lične podatke 

Kome se otkrivaju vaši Lični podaci? 

Sajtovi trećih lica 

Kakav prenos Ličnih podataka obavljamo van Evropskog ekonomskog prostora? 

Koja su vaša prava u vezi sa obradom vaših Ličnih podataka, kako ih možete ostvariti i kako nas možete kontaktirati? 

Period uvanja vaših Ličnih podataka 

Merodavno pravo 

Ažuriranje ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti 1. Opšta izjava o zaštiti privatnosti

 

Coca-Cola kompanija i njeni partneri vode računa o pitanjima zaštite privatnosti i žele da vas upoznaju sa načinom na koji prikupljaju, koriste i otkrivaju podatke direktno ili indirektno, a tiče se vas kao pojedinca ("Lični podaci").

 

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu "Obaveštenje o zaštiti privatnosti ") opisuje kako NV Coca-Cola Services SA, kompanija sa registrovanim sedištem u Chaussée de Mons 1424, 1070 Brisel (u daljem tekstu "mi", "naš" i "nama/nas") obrađuje vaše lične podatke prikupljene putem vebsajta [www.cocacola-kos.com] (u daljem tekstu "Vebsajt"). Vebsajt je onlajn platforma koju koristimo kako bi vam dozvolili učestvovanje u nagradama, anketama, opkladama, igrama na sreću, takmičenjima i ostalim vrstama promocija.

Zapravo, ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti značajno opisuje vrste Ličnih podataka koje prikupljamo od vas, način na koji ih koristimo, kome otkrivamo vaše Lične podatke (i gde su oni smešteni), koliko dugo ih čuvamo, kao i vaše izbore po pitanju našeg korišćenja vaših Ličnih podataka. Takođe, opisane su mere koje poduzimamo kako bi zaštitili vaše Lične podatke i smernice kako da nas kontaktirate po pitanju naših politika zaštite privatnosti.

Pružena vam je mogućnost da ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti pročitate (i) za vreme procesa registracije na Vebsajt [www.cocacola-kos.com] klikom na link koji će vam biti dat u tom momentu [i (ii) nakon registracije, klikom na link pod nazivom "Obaveštenje o zaštiti privatnosti" koji se nalazi u dnu svake strane na Vebsajtu]. Zahvalni smo vam na pažljivom čitanju ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti.

Kako bi učestvovali u promocijama našeg Vebsajta, morate biti registrovani korisnik. U tom kontekstu Obaveštenje o zaštiti privatnosti ovde dostupno ("Registraciono obaveštenje o zaštiti privatnosti"): odnosiće se na vas, zajedno sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti. Takođe, zahvalni smo vam na pažljivom čitanju ovog Registracionog obaveštenja o zaštiti privatnosti.

 

2. Lični podaci

a. Lične informacije

Ako ste registrovani korisnik, dole navedeni Lični podaci biće povezani sa onim podacima prikupljenim i obrađenim u kontekstu Registracionog obaveštenja o zaštiti privatnosti.

Prikupljamo i obrađujemo sledeće informacije o vama:

 • ime,
 • korisničko ime,
 • datum rođenja
 • pol
 • poštansku adresu (uključujući adrese gde se vrši plaćanje i otpremanje),
 • brojeve telefona (uključujući broj fiksnog i mobilnog telefona ),
 • imejl adresu,
 • nacionalnost,
 • video snimke,
 • profilnu sliku,
 • pinkod Coca-Cola proizvoda koji ste kupili,
 • informacije o pretraživaču i uređaju,
 • informacije koje se tiču vaših hobija, interesovanja i potrošačkih navika,
 • informacije koje se odnose na upotrebu imejlova koje vam šaljemo,
 • Lični podaci koji se odnose na vaše učešće u promocijima, nagradama, anketi, opkladi, igrama na sreću, takmičenjima i ostalim vrstama promocija (npr. vid promocije, datum i vreme učešća u promociji, mesto gde se aktivnost dogodila, relevantni brend i proizvod, rezultat učešća u promociji (dobitak/gubitak)).

Ne prikupljamo i ne obrađujemo:

b. “Osetljive podatke”, npr. Lične podatke koji se odnose na osetljive aspekte kao što su:

 • rasno ili etni
 • ko poreklo,
 • politička ubeđenja,
 • religija i ostala uverenja,
 • zdravstvena ili medicinska stanja,
 • kriminalna prošlost, ili
 • sindikalno članstvo
 • seksualna opredeljenost

Molimo vas da nam ne šaljete, niti otkrivate, bilo kakve Osetljive podatke na ili putem Vebsajta ili na bilo koji drugi način.

 

3. Kako mi prikupljamo vaše Lične podatke

Vaše Lične podatke prikupljamo na sledeći način:

 • putem Vebsajta: prikupljamo vaše Lične podatke putem Vebsajta, kada se registrujete kako bi pristupili Vebsajtu, kada se logujete na Vebsajt i kada pretražujete Vebsajt.

 • kada dobrovoljno pružite svoje Lične podatke: informacije kao što su ime, datum rođenja, pol i poštanski broj, kao i ostale informacije, prikupljaju se kada nam ih dobrovoljno pružite (na primer, kada popunjavate istraživanje ili upitnik koji vam pošaljemo).

 • oflajn: prikupljamo vaše Lične podatke od vas kada niste ulogovani na Vebsajt, u slučaju kada vi kontaktirate korisnički servis. Na ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti upućujemo vas u vreme kada kontaktirate korisnički servis.

 • putem imejlova: prikupljamo vaše Lične podatke putem imejlova koji su vam poslati, praćenjem vaše upotrebe ovih imejlova.

Za ciljeve opisane u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, kombinujemo zajedno vaše Lične podatke koji su prikupljeni putem Vebsajta, putem imejlova, koje ste dobrovoljno pružili i koji su prikupljeni kada ste kontaktirali korisnički servis. Takođe, kombinujemo ove Lične podatke sa ostalim Ličnim podacima koje smo dobili od vas kada ste koristili ostale Coca-Cola usluge ili vebsajtove.

 

4. Kako mi koristimo vaše Lične podatke

Vaše Lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

 1. Životni vek promocija: • Koristimo vaše Lične podatke o informacijama o profilu i učešću u promocijama za potrebe promocija u kojima možete učestvovati (npr. da vam pošaljemo imejlove kao podsetnik, za prenos vaših Ličnih podataka izvršnim partnerima).

Pravna osnova za obradu: Obrada vaših Ličnih podataka u ovu svrhu zasnovana je na izvršenju relevantnih uslova promocij.

 

 1. Odgovaramo na vaše zahteve:

 

 • Kako bismo odgovorili na vaše upite, žalbe, pitanja i sugestije u vezi promocija ili drugih sličnih aktivnosti, koja nam šaljete putem korisničkog servisa ili putem drugih kanala komunikacija.Pravna osnova za obradu: Obrada vaših Ličnih podataka u ove svrhe zasnovana je na našim legitimnim interesima da odgovaramo, adekvatno i blagovremeno, na upite klijenata, žalbe, pitanja i sugestije koji se tiču promocija ili ostalih sličnih aktivnosti, kao i da obezbedimo da su naše pravne obaveze po pitanju organizacije promocija i sličnih aktivnosti ispunjene.

 1. Promene uslova Vebsajta i ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti:

 

 • Kako bi vas informisali o promenama uslova Vebsajta i ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti.Pravna osnova za obradu: Obrada vaših Ličnih podataka kako bi vam dostavili informacije koje se tiču promena uslova Vebsajta i ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti zasnovana je na našim legitimnim interesima da vas informišemo unapred o tome pre nego što ove promene stupe na snagu.

 

 1. Poboljšanje mehanike naših promocija:

 • Koristimo vaše Lične podatke o informacijama o profilu i učešću u promocijama kako bi poboljšali mehaniku naših promocija.

Pravna osnova za obradu: Obrada vaših Ličnih podataka u ovu svrhu zasnovana je na našim legitimnim interesima da poboljšamo funkcionisanje naših promocija.

 1. Zakonske obaveze:

 • Usklađenost sa našim zakonskim obavezama, pravnim postupcima ili naređenjima državnih organa koja mogu podrazumevati naređenja javnih i državnih organa van vaše zemlje prebivališta, kada verujemo da se sa pravne strane od nas traži da tako postupamo i kada je otkrivanje vaših Ličnih podataka neophodno usaglasiti sa izrečenim zakonskim obavezama, postupcima ili naređenjima od strane državnih organa.

Pravna osnova za obradu:Obrada vaših Ličnih podataka u ove svrhe zasnovana je na našim zakonskim obavezama.

 1. Pravna zaštita naših interesa:

 • Zakonom propisano sprovođenje uslova i odredbi, zaštita naših delatnosti ili delatnosti bilo kog od naših partnera, zaštita naših prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine, i/ili prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine naših partnera, i omogućavanje da možemo da iskoristimo sva raspoloživa pravna sredstva ili ograničimo štetu koja bi se mogla pretrpeti.

 

Pravna osnova za obradu: Obrada vaših Ličnih podataka u ove svrhe zasnovana je na našim legitimnim interesima da štitimo svoju organizaciju.

 

 1. Aktivnosti kompanije/partnerstava:

 

 • Sprovođenje bilo kakve reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, ustupanja, transfera ili drugih raspoređivanja čitavog ili nekog dela naše kompanije, sredstava ili deonica (uključujući i ono što je u vezi sa bankrotom ili sličnim postupcima).

 

Pravna osnova za obradu: Obrada vaših Ličnih podataka u svrhu aktivnosti kompanije/partnerstava zasnovana je na nasim legitimnim interesima da sprovodimo strategiju svoje kompanije.

 

 1. Otkrivanje prevare

 • Koristimo vaše Lične podatke o informacijama o profilu i učešću na promocijama kako bi identifikovali da li se vrše bilo kakve aktivnosti prevare u kontekstu datih promocija.

 

Pravna osnova za obradu: Obrada vaših Ličnih podataka u ovu svrhu zasnovana je na našim legitimnim interesima da se naša organizacija zaštiti od prevara.

5. Kome se otkrivaju vaši Lični podaci?

Vaši Lični podaci otkrivaju se sledećim primaocima:

 1. [Unesite naziv vašeg lokalnog subjekta] koji nam pruža pomoć u upravljanju promocijama.
 2. Salesforce.com, koji podržava naš sistem Upravljanja odnosa sa klijentima (CRM), sa koga se šalju marketinški i transakcioni imejlovi.
 3. Gigigo, koji upravlja našom onlajn platformom (Orchextra) sa koje se upravlja promocijama i sličnim aktivnostima.
 4. Amazon S3, koji ispunjava i upravlja nagradama.
 5. Mixcodes, koji validira i upravlja Pinkodovima i identifikatorima.
 6. Beckon, koji upravlja marketinškom tablom i izveštava o rešenjima koja koristimo.
 7. Google za skladištenje na cloud-u i ostalim velikim bazama podataka.
 8. Amazon Data Services Ireland Ltd, koji upravlja centrom podataka koji se koriste u kontekstu Orchextra, platforme koju koristimo da bi kreirali i upravljali promotivnim kampanjama i događajima.

 

6. Sajtovi trećih lica

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti se ne odnosi, niti smo mi odgovorni za postupke obrade i zaštite podataka nekog trećeg lica, uključujući i bilo koje treće lice koje obavlja delatnost na bilo kom sajtu do kojeg ovi Vebsajtovi imaju link. Prisustvo linka na Vebsajtovima ne podrazumeva nikakve garancije za sajt koji je povezan sa tim sajtom, bilo od strane nas ili naših partnera.

Molimo vas da posebno obratite pažnju na to da Sajtovi mogu sadržavati link do vebsajtova za elektronsku trgovinu (e-commerce) koji su su povezani sa brendom Coca-Cola. Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti reguliše bilo koji e-commerce vebsajt do kojeg bi Sajtovi mogli da sadrže link. Bilo kakvi Lični podaci koje date putem e-commerce vebsajta biće u nadležnosti obaveštenja o zaštiti privatnosti tog e-commerce sajta, a ne ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. Mi nemamo nikakvu kontrolu, niti ćemo se smatrati odgovornim, za korišćenje informacija prikupljenih putem e-commerce sajta.

U pojedinim slučajevima, mi možemo koristiti usluge plaćanja trećih lica kako bi se obavila kupovina i/ili prikupile donacije sprovedene putem Vebsajta. U ovakvim slučajevima, vaše Lične podatke može prikupiti i treće lice, a ne mi, i tada će oni biti predmet Obaveštenja o zaštiti privatnosti trećeg lica, a ne ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. Mi nemamo nikakvu kontrolu, niti smo odgovorni za korišćenje i otkrivanje vaših Ličnih podataka od strane trećeg lica i ne pružamo nikakve garancije za ova treća lica ili njihove vebsajtove. Mi ni na koji način ne zastupamo tačnost, potpunost, pravovremenost i prikladnost informacija u politikama privatnosti tih trećih lica. Vaša je odgovornost da pažljivo pročitate politiku privatnosti na vebsajtovima trećeg lica pre nego što ih koristite.7. Kakav prenos Ličnih podataka obavljamo van Evropskog ekonomskog prostora?

Kako bi se postigli ciljevi opisani u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, mi prenosimo vaše Lične podatke i zemljama koje ne pružaju adekvatan nivo zaštite, kao što su Sjedinjene Američke Države. U tom slučaju, naš prenos podataka podleže sledećim odgovarajućim zaštitnim merama u skladu sa GDPR-om kako bi se pružile garancije da su vaši Lični podaci adekvatno zaštićeni:

- Klauzulama o standardnoj zaštiti podataka usvojene od strane EU Komisije u Članu 46 stav 2 GDPR-a (kliknite ovde da pristupite odluci EU Komisije o standardnim ugovornim klauzulama koje se tiču prenosa podataka do obrađivača imenovanog u Trećim zemljama); i

- Štitu privatnosti (EU-SAD) (EU-U.S. Privacy Shield) za prenos podataka do subjekata sa sedištem u SAD (kliknite ovde da pristupite odluci EU Komisije koja se odnosi na Štit privatnosti EU-SAD).

Kako biste došli do relevantnih informacija u vezi sa bilo kakvim prenosom vaših Ličnih podataka zemljama koje ne obezbeđuju adekvatni nivo zaštite (uključujući relevantne mehanizme prenosa), molimo vas da kontaktirate našu Kancelariju za zaštitu privatnosti putem ove adrese: privacy@coca-cola.com.

 

8. Koja su vaša prava u vezi sa obradom vaših Ličnih podataka, kako ih možete ostvariti i kako nas možete kontaktirati?

 1. Vaša prava u vezi sa obradom vaših Ličnih podataka

 

Što se tiče naše obrade vaših Ličnih podataka opisanih u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti, vi imate pravo:

 • da dobijete kopiju svih Ličnih podataka koje mi imamo o vama;

 

 • da zatražite ažuriranje ili ispravku svih netačnih Ličnih podataka, ili dopunu nepotpunih Ličnih podataka;

 

 • da zahtevate od nas da prestanemo da obrađujemo vaše Lične podatke u svrhe poboljšanja naše promocije i Vebsajt aplikacija.

 

Takodje imate pravo, u određenim okolnostima:

 • da uložite prigovor na obradu vaših Ličnih podataka;

 

 • da zatražite brisanje vaših Ličnih podataka;

 

 • da ograničite našu obradu vaših Ličnih podataka; i

 

 • da zatražite prenos nekih od vaših Ličnih podataka vama ili nekom drugom kontroloru podataka.

 

 1. Ostvarivanje vaših prava

Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od gore navedenih prava, možete nas kontaktirati koristeći dole navedene opcije.

 

 • Možete nam poslati imejl na sledeću adresu: DPO-Europe@coca-cola.com

 

 • Možete nas pozvati na broj: […]

 

 • Možete nam pisati na sledeću poštansku adresu: […]

 

 1. Pravo ulaganja žalbe organu zaduženom za zaštitu podataka

Imate pravo da uložite žalbu kod odgovarajućeg nadzornog organa (tačnije u zemlji članici EU u mestu vašeg stalnog boravka, na radnom mestu ili mestu gde je došlo do navedene povrede prava).

 

d. Detalji o kontaktu našeg Službenika za zaštitu podataka (DPO)

Našeg Službenika za zaštitu podataka (DPO) možete kontaktirati putem sledeće adrese: DPO-Europe@coca-cola.com

 

9. Period čuvanja vaših Ličnih podataka

Nameravamo da vaše Li

ne podatke čuvamo tačnim i ažurnim. Obrisaćemo Lične podatke koje imamo o vama kada nam više ne budu potrebni.

Zadržaćemo vaše Lične podatke tokom punog vremena trajanja promocija u kojima učestvujete, bez predubeđenja o važećim obavezama o zadržavanju i o periodima ograničenja:

10. Merodavno pravo

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti je sačinjeno i tumačiće se u skladu sa zakonima Belgije i svim obavezujućim odredbama merodavnog prava u Evropskoj Uniji.

11. Ažuriranje ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti

 1. Kada je poslednji put ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti izmenjeno možete saznati ako pogledate naslov "POSLEDNJI PUT REVIDIRANO" na vrhu ove stranice

 1. O svim izmenama koje se odnose na ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti bićete obavešteni unapred pre nego što one stupe na snagu.

 

Možete štampati, preuzeti ili na drugi način sačuvati primerak ovog Obaveštenja o zaštiti podataka (kao i bilo koje revidirane verzije) kako biste ga sačuvali u svojoj dokumentaciji.Autorska prava 2018 Coca-Cola kompanije. Sva prava zadržana.